Dětské hřiště v Senince

Projekt „Dětské hřiště v obci Seninka“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

 

 

 

Cílem projektu vyt

Cílem projektu bylo vytvořit v obci chybějící zázemí pro volnočasové aktivity  rodičů s dětmi. Volené prvky dětského hřiště jsou voleny tak, aby zde rozvíjely pohybové schopnosti děti od nejútlejšího věkové kategorie a aby se zabavily i děti školního věku.

Předpokládá se že hřiště bude využívat minimálně 50  místních dětí.

 

Celkové uznatelné náklady na pořízení činily   577 128 Kč      Datum zahájení  realizace projektu     9.7.2018

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj                 400 000 Kč      Datum ukončení a předání                  4.9.2018

Obec hradila z rozpočtu částku                                177 128 Kč      Příjemcem dotace  :                            Obec Seninka

 
 
 

Odpočet odběru vody v Senince

Vážený odběrateli vody,

v pátek 31. srpna 2018 v odpoledních hodinách, případně v sobotu 1. září 2018 v dopoledních hodinách budou provedeny odpočty vody pracovníky obce.

Žádáme o zpřístupnění vodoměru.

Děkujeme.

Za obec Seninku                                 Simona Cedidlová, účetní