Stromy svobody 1918 – 2018

Stromy svobody

Ve středu 17. října 2018 proběhne v Senince u bytového domu č.p. 74 veřejné ošetření památných stromů v rámci akce “ Stromy svobody“,. Akce byla vyhlášena NADACÍ PARTNERSTVÍ, lidé a příroda, která v letošním roce zmapovala výskyt  památných stromů v ČR, které se vážou k významným historickým událostem

a poskytla obci pomoc formou odborného ošetření a vytvarování stromů.

Stromy před bytovým domem č.p. 74 byly vysazeny v květnu 1945  na počest osvobození obce od německé okupace a mají i svá jména : Lípa „Svobody“, Lípa „Přátelství“ .

Místní kronikář pan Jan Cedidla (strýček Mynářů)  píše v obecní kronice :

„ koncem měsíce května zúčastnila se  celá obec slavnosti „sázení pamětních lipek“ na prostranství před školou. Na paměť  velikých událostí tohoto roku vysazena lipka“Svobody“ a lípa „Přátelství“. Slavnostním řečníkem na této slavnosti se uvedl místní občan Josef Blažek. Stromky převzala do své opatrnosti správa místní národní školy“.

 

Dětské hřiště v Senince

Projekt „Dětské hřiště v obci Seninka“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Cílem projektu bylo vytvořit v obci chybějící zázemí pro volnočasové aktivity  rodičů s dětmi. Volené prvky dětského hřiště jsou voleny tak, aby zde rozvíjely pohybové schopnosti děti od nejútlejšího věkové kategorie a aby se zabavily i děti školního věku.

Předpokládá se že hřiště bude využívat minimálně 50  místních dětí.

 

Celkové uznatelné náklady na pořízení činily   577 128 Kč      Datum zahájení  realizace projektu     9.7.2018

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj                 400 000 Kč      Datum ukončení a předání                  4.9.2018

Obec hradila z rozpočtu částku                                177 128 Kč      Příjemcem dotace  :                            Obec Seninka