Veřejná vyhláška k přechodné úpravě provozu na pozemních

Město Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy vydává Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle schémat č. 1-8 ( viz. příloha), vypracovaných žadatelem, které tvoří nedílnou součást tohoto ustanovení.

Veřejná vyhláška-úprava provozu

Vyvěšeno 17.2.2020      Sejmuto  4.3.2020

Veřejná vyhláška – návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Seninka za období 10/2014-10/2019

Obec Seninka zveřejňuje Veřejnou vyhlášku doručení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Seninka za období 10/2014-10/2019.

Veřejná vyhláška-ÚP 1a_

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Seninka

Do 15 dnů ode dne doručení zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po lhůtách se nepřihlíží.

Vyvěšeno    5.2.2020           Sejmuto

PF 2020

Zastupitelstvo obce Seninka

přeje všem svým občanům krásné

a pohodové vánoční svátky

a

v roce 2020 ať se Vás drží štěstí, zdraví, elán

 a úspěchy v soukromém a pracovním životě.