Projekt – Chodníky pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka 1. etapa


EU                                                                               Výsledek obrázku pro logo EU

Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka 1.etapa

Projekt řeší  výstavbu chodníku podél silnice III/5741 v centru obce Seninka, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit chybějící komunikací pro pěší podél silniční komunikace

 

Předmětem projektu je stavba nového chodníku  , které umožní bezpečný pohyb chodců v centrální části obce podél frekventované komunikace III. tř. v centru obce. Nový chodník navazuje na již realizované chodníky pro pěší a zajistí jejich propojení do jednotného systémového celku obce.

Celková délka řešené trasy chodníku je 144 m a jeho realizací dojde k doplnění stávajících chodníků do souvislé pěší komunikace v dané oblasti, zkvalitnění průchodu samotným centrem obce, dojde k zajištění zvýšené bezpečnosti chodců, bezbariérový přístup umožní lepší a bezpečnější pohyb pro handicapované osoby a osoby se sníženou pohyblivostí, zrychlí se samotný průchod centrem obce a zvýší se také bezpečnost automobilové dopravy. Tím dojde ke zvýšení také dostupnosti a  bezpečnosti významných cílů každodenní docházky k cílům- obchod s potravinami, kostel, zastávka MHD. Dojde také ke zvýšení atraktivity centra obce.

Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka 1.etapa  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Termín realizace:                       červenec – říjen 2019

Celkové náklady projektu:        1 794  975,- Kč

Způsobilé výdaje projektu:      1 199 985,- Kč

 

Skutečná výše celkových výdajů  a způsobilých výdajů bude vázána ceny vysoutěžené veřejnou zakázkou.

Dotační titul:                               Integrovaný regionální operační program -výzva č. 53- integrované

projekty CLLD – udržitelná doprava

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010401

 

Zdroje financování:                    Příspěvek  Evropské unie                                 1 139 985,75 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                  59 999,25 Kč

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *