Projekt – Chodníky pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka 2. etapa


Projekt

CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL SILNICE  III/5741 V OBCI SENINKA – 2. ETAPA

Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/5741 v centru obce Seninka, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit chybějící komunikací pro pěší podél silniční komunikace. Zajistí zvýšenou bezpečnost chodců, umožní bezbariérový pohyb pro osoby se sníženou pohyblivostí, zrychlí průchod centrem obce  a bezpečnost automobilové dopravy.

Celková plocha řešeného úseku je 270 m2,  délka nového chodníku  180 m,  který v délce 37 m nahradí původní, nevyhovující  chodník 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Termín realizace  :  květen – září  2019

Celkové náklady projektu                           1 213 934 Kč

Zdroje financování :  Zlínský kraj

Dotační titul :   Projekty na obnovu obecního majetku

Podporované opatření : 1.1. Rekonstrukce , modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. majetku Zlínského kraje

Financování :   Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0781/2019 STR na realizaci projektu RP02-19DT1/012 Chodník pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka – 2. etapa

Poskytnutá dotace                                                728 000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                 485 934 Kč

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *