Veřejná vyhláška k přechodné úpravě provozu na pozemních


Město Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy vydává Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle schémat č. 1-8 ( viz. příloha), vypracovaných žadatelem, které tvoří nedílnou součást tohoto ustanovení.

Veřejná vyhláška-úprava provozu

Vyvěšeno 17.2.2020      Sejmuto  4.3.2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *