Obvodní oddělení policie ČR Horní Lideč upozorňuje občany

vzhledem k ukončení stavu nouze na  účinnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vedené pod č.j. : MZDR 15757/2020-14MIN/KAN, ve kterém se všem osobám od 12.5.2020 od 0:00 hod. do 25.5.2020 do 00:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)  jako je respirátor, rouška ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkami uvedenými v tomto Mimořádném opatření.

Tímto opatřením Policie ČR žádá občany, aby toto opatření dodržovali a vyhnuli se tak možnému postihu za protiprávní jednání.

 

nprap. Dušan Martinek, vrchní instektor

npor.Bc Tomáš Výskala, vedoucí oddělení

SO Mikroregion Vsetínsko zveřejňuje dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.

Mikroregion Vsetínsko zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SO Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019

Závěřečný  účet SO Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOMV 2019 – NÁVRH

Zpráva č. 266_2019_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV na rok 2019

Vyvěšeno dne 14.5.2020        Sejmuto 4.6.2020

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické v Leskovci

„Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Leskovci oznamuje, že v souvislosti s uvolňováním karanténních opatření se ve sborovém domě v neděli 17.5. od 9 h. budou opět konat bohoslužby pro veřejnost. Dle nařízení vlády je však nutno mít roušku zakrývající ústa a nos, dodržovat bezpečné rozestupy a při vstupu proběhne dezinfekce rukou.“

Nouzový stav na rozhledně

Vážení návštěvníci,

současné omezení pohybu související s nouzovým stavem láká občany k procházkám do přírody a naše rozhledna se tak stala vyhledávaným cílem vašich výletu. Dochází zde k větší koncentraci lidí, než je povoleno, mnozí zde přicházejí bez nařízených roušek.

Upozorňujeme Vás, že zde pobýváte na vlastní nebezpečí a pokud porušujete všeobecná nařízení, ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní návštěvníky. 

Rozhledna se nedá uzavřít a není reálné provádět dezinfekci  rozhledny !!!

Do prostoru  u rozhledny vstupujte pouze v rouškách,  pro  výstup na rozhlednu použijte  jednorázové rukavice.

Nacházíte se na odlehlém místě,  proto Vás žádáme, abyste zde neodhazovali odpadky, co si donesete, to  si  laskavě  i odneste !!!

Přejeme si, abyste se tu nejen cítili, ale i chovali jako doma !  

Milada Holečková,  starostka obce Seninka