Světelná Show na Vartovně 31.8.2019

Oslavy 10 let rozhledny Vartovna

Na to, jak se rozhledna rozzáří, se přišlo podívat přes 800 lidí. Pomocí výkonných laserů svítil 37metrový vyhlídkový objekt do vzdálenosti 70 km. Z důvodu nepříznivého počasí byli však organizátoři donuceni show upravit, což snížilo její viditelnost.

V sobotu 31. srpna slavila takzvaná Valašská eiffelovka 10 let od svého prvního otevření. Vrcholem oslav a sešlosti byla světelná show podpořená profesionální technikou světelného festivalu Světlo Valmez. Hudební podkres představovala jednaz nejznámějších písniček skupiny Queen, Bohemian Rhapsody. Tu si mohli na Hitrádio Orion naladit i lidé, kteří bydlí do vzdálenosti 70 km a nemohli na místo dorazit. Díky tomuto propojení si tak mohli zážitek užít podobně jako návštěvníci na místě.

Z důvodu nepříznivého počasí bohužel bylo nutné laserovou show omezit, aby nebyl drahý přístroj ohrožen deštěm. Původní plán, dle kterého měly lasery zářit kolmo do výšky 70 m, musel být upraven a bylo potřeba improvizovat, aby se show nemusela celá rušit. Laser tak byl umístěn pod střechu věže, kde nezářil do výšky, ale do stran. Kvůli tomu byla show rozdílná od původních záměrů a její viditelnost tak značně zhoršená. Organizátory velice mrzí, že nebylo možné uspořádat show v původním rozsahu a kvůli nízké viditelnosti přišlo o uskutečněnou alternativu jistě několik stovek natěšených pozorovatelů.

 

Pavel Roder

Projekt – Chodníky pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka 2. etapa

Projekt

CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL SILNICE  III/5741 V OBCI SENINKA – 2. ETAPA

Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/5741 v centru obce Seninka, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit chybějící komunikací pro pěší podél silniční komunikace. Zajistí zvýšenou bezpečnost chodců, umožní bezbariérový pohyb pro osoby se sníženou pohyblivostí, zrychlí průchod centrem obce  a bezpečnost automobilové dopravy.

Celková plocha řešeného úseku je 270 m2,  délka nového chodníku  180 m,  který v délce 37 m nahradí původní, nevyhovující  chodník 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Termín realizace  :  květen – září  2019

Celkové náklady projektu                           1 213 934 Kč

Zdroje financování :  Zlínský kraj

Dotační titul :   Projekty na obnovu obecního majetku

Podporované opatření : 1.1. Rekonstrukce , modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. majetku Zlínského kraje

Financování :   Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0781/2019 STR na realizaci projektu RP02-19DT1/012 Chodník pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka – 2. etapa

Poskytnutá dotace                                                728 000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                 485 934 Kč

 

Světelnou show na Vartovně

Vartovna plakát_

Obec Seninka slaví 10 let od otevření  rozhledny na Vartovně.   Prázdniny zakončíme první připomínkovou akcí tohoto výročí.

V sobotu 31. srpna  od 18:00 hodin proběhne  na  Vartovně setkání, které vyvrcholí  po setmění ve 20:30 hodin světelnou show na hudební doprovod z rádia. 

Světelné efekty budou viditelné do vzdálenosti 70 km !

Návštěvníci  akce  na rozhledně musí být vybavení baterkami a čelovkami, vracet se budete za tmy !!!