Obec Seninka bude provádět odpočet vody z obecního vodovodu

Vážený odběrateli vody,

v pátek 28. 8. 2020 budou provedeny odpočty vody pracovníky obce, jako podklad pro fakturaci.

Žádáme o zpřístupnění vodoměru.

Pokud nebudete moci vodoměr zpřístupnit, sdělte to prosím na obecní úřad, případně vodoměr nafoťte a zašlete na ou@seninka.cz s uvedením data odpočtu.

Děkujeme.

Za obec Seninku                                 Simona Cedidlová, účetní

Školní jídelna ve Valašské Polance oznamuje

 „Oznámení o termínu placení obědů na září 2020 ve školní jídelně Základní školy Valašská Polanka“

Vedoucí ŠJ Valašská Polanka oznamuje, že stravné na měsíc září se bude platit ve čtvrtek 27. 8. a v pátek  28. 8. 2020  v kanceláři  ŠJ, a to v době od 6.00 do 13.30  hodin.

Informace pro nové strávníky:

Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i mimo tyto dny již od 19. 8. 2020, (kromě středy 26. 8. , kdy budeme na školení) taktéž v době od 6.00 do  13. 00 hodin. Výši stravného pro jednotlivé kategorie strávníků najdete na našich školních webových stránkách www.zsvalpolanka.cz,  v sekci jídelna, v kategorii informace pro strávníky – ceny stravného.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.

Zároveň připomínám: kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost oznámit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.“

 

Zdeňka Ostruszková, vedoucí školní jídelny.