Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín – Opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních kommunikacích

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro provádění oprav havárií na  kanalizačních a  vodovodních řádech a sběračích umístěných v tělese nebo ochranném pásmu silnic II. a III. tříd a místních komunikacích obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín.

Vyvěšeno     14.2.2019       Sejmuto  4.3.2019

 

Dětský karneval v Senince

Kulturní komise obce Seninka zve všechny na tradiční

„Dětský karneval“

který se koná 24. 02. 2019 od 15:00 hod.

v sále kulturního domu v Senince

 

Občerstvení                            Soutěže                         Ceny

 

Vstupné: Děti 10,-    Dospělí 40,-

 

 plakát karneval