PF 2020

Zastupitelstvo obce Seninka

přeje všem svým občanům krásné

a pohodové vánoční svátky

a

v roce 2020 ať se Vás drží štěstí, zdraví, elán

 a úspěchy v soukromém a pracovním životě.