MAS Hornolidečska zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna 2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

MAS Hornolidečska  zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna  2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Oznámení veřejnoprávní smlouva 1-2020

Oznámení rozpočtové opatření 2-2020

Rozpočtové opatření 2_2020

Vyvěšeno 25.9.2020        Sejmuto 30.9.2023

 

 

Kde se musí nosit roušky !

Od 1. září se vrací roušky. Kde se musí opět nosit?

MHD, vlaky, autobusy znovu s rouškami.

Politici se nemohli dohodnout, v jaké podobě se do Česka od září vrátí roušková povinnost. Přinášíme přehled, kde všude už se od 1. září bez nasazené roušky neobejdete.

Článek

Úřady, zdravotnictví a doprava

Roušky od září budou povinné na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo ve volebních místnostech. Ministerstvo na svém webu vyjmenovává konkrétně nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další podobná zařízení.

Roušky bude nutné používat také při cestování veřejnou dopravou. Jedná se o městskou hromadnou dopravu, meziměstské spoje (vlaky a autobusy) i taxislužby. Řidičů veřejné dopravy se opatření netýká, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícím. V Praze budou roušky povinné navíc ve vestibulech metra, na nádražích a v prostorách letiště.

Roušky budou povinné také v kostelech.

Hromadné akce

Další změnou je povinnost nosit roušky na vnitřních akcích od hranice stovky lidí.

Školy

Oproti původním prohlášením ministerstva roušky ve školách povinné nebudou ani tam, kde epidemiologický semafor ukazuje oranžovou (nyní v Praze). Povinnost nosit roušky každá škola řeší individuálně.

Obchody, restaurace, služby

Roušky od září nebudou povinné v obchodech, restauracích ani v kadeřnictvích a dalších službách.

Zavedená opatření nemusí dodržovat například malé děti nebo duševně nemocní lidé.

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Zároveň prosím občany, aby v nadcházejícím období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dbali na vyšší hygienu rukou a zejména, pokud by se necítili zdravotně dobře, zůstali doma nebo kontaktovali svého praktického lékaře,“ doplnila Rážová.