Stromy svobody 1918 – 2018

Stromy svobody

Ve středu 17. října 2018 proběhne v Senince u bytového domu č.p. 74 veřejné ošetření památných stromů v rámci akce “ Stromy svobody“,. Akce byla vyhlášena NADACÍ PARTNERSTVÍ, lidé a příroda, která v letošním roce zmapovala výskyt  památných stromů v ČR, které se vážou k významným historickým událostem

a poskytla obci pomoc formou odborného ošetření a vytvarování stromů.

Stromy před bytovým domem č.p. 74 byly vysazeny v květnu 1945  na počest osvobození obce od německé okupace a mají i svá jména : Lípa „Svobody“, Lípa „Přátelství“ .

Místní kronikář pan Jan Cedidla (strýček Mynářů)  píše v obecní kronice :

„ koncem měsíce května zúčastnila se  celá obec slavnosti „sázení pamětních lipek“ na prostranství před školou. Na paměť  velikých událostí tohoto roku vysazena lipka“Svobody“ a lípa „Přátelství“. Slavnostním řečníkem na této slavnosti se uvedl místní občan Josef Blažek. Stromky převzala do své opatrnosti správa místní národní školy“.