Kde se musí nosit roušky !

Od 1. září se vrací roušky. Kde se musí opět nosit?

MHD, vlaky, autobusy znovu s rouškami.

Politici se nemohli dohodnout, v jaké podobě se do Česka od září vrátí roušková povinnost. Přinášíme přehled, kde všude už se od 1. září bez nasazené roušky neobejdete.

Článek

Úřady, zdravotnictví a doprava

Roušky od září budou povinné na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo ve volebních místnostech. Ministerstvo na svém webu vyjmenovává konkrétně nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další podobná zařízení.

Roušky bude nutné používat také při cestování veřejnou dopravou. Jedná se o městskou hromadnou dopravu, meziměstské spoje (vlaky a autobusy) i taxislužby. Řidičů veřejné dopravy se opatření netýká, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícím. V Praze budou roušky povinné navíc ve vestibulech metra, na nádražích a v prostorách letiště.

Roušky budou povinné také v kostelech.

Hromadné akce

Další změnou je povinnost nosit roušky na vnitřních akcích od hranice stovky lidí.

Školy

Oproti původním prohlášením ministerstva roušky ve školách povinné nebudou ani tam, kde epidemiologický semafor ukazuje oranžovou (nyní v Praze). Povinnost nosit roušky každá škola řeší individuálně.

Obchody, restaurace, služby

Roušky od září nebudou povinné v obchodech, restauracích ani v kadeřnictvích a dalších službách.

Zavedená opatření nemusí dodržovat například malé děti nebo duševně nemocní lidé.

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Zároveň prosím občany, aby v nadcházejícím období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dbali na vyšší hygienu rukou a zejména, pokud by se necítili zdravotně dobře, zůstali doma nebo kontaktovali svého praktického lékaře,“ doplnila Rážová.

 

Obec Seninka bude provádět odpočet vody z obecního vodovodu

Vážený odběrateli vody,

v pátek 28. 8. 2020 budou provedeny odpočty vody pracovníky obce, jako podklad pro fakturaci.

Žádáme o zpřístupnění vodoměru.

Pokud nebudete moci vodoměr zpřístupnit, sdělte to prosím na obecní úřad, případně vodoměr nafoťte a zašlete na ou@seninka.cz s uvedením data odpočtu.

Děkujeme.

Za obec Seninku                                 Simona Cedidlová, účetní

Školní jídelna ve Valašské Polance oznamuje

 „Oznámení o termínu placení obědů na září 2020 ve školní jídelně Základní školy Valašská Polanka“

Vedoucí ŠJ Valašská Polanka oznamuje, že stravné na měsíc září se bude platit ve čtvrtek 27. 8. a v pátek  28. 8. 2020  v kanceláři  ŠJ, a to v době od 6.00 do 13.30  hodin.

Informace pro nové strávníky:

Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i mimo tyto dny již od 19. 8. 2020, (kromě středy 26. 8. , kdy budeme na školení) taktéž v době od 6.00 do  13. 00 hodin. Výši stravného pro jednotlivé kategorie strávníků najdete na našich školních webových stránkách www.zsvalpolanka.cz,  v sekci jídelna, v kategorii informace pro strávníky – ceny stravného.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.

Zároveň připomínám: kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost oznámit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.“

 

Zdeňka Ostruszková, vedoucí školní jídelny.

Zdravotní středisko Valašská Polanka oznamuje !

Mudr. Novosadová oznamuje, že ve dnech 3-14. 7. 2020 bude zastupovat

Mudr. Matouš Hrubý

Štěpánská 903

Vsetín

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00 Úterý 7:30 – 12:00 Středa 9:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Čtvrtek 8:00 – 12:30 Pátek 7:30 – 12:00
Kdo bude potřebovat akutní ošetření, příjde si na středisko do Val. Polanky pro kartu, sestra bude přítomná