Nařízení státní veterinární správy o zavedení mimořádných veterinárních opatření.

Vymezení zamořené oblasti

Státní veterinární správa vydává mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

Tímto nařízením se ukládá všem chovatelům prasat na území Zlínského kraje příslušné obci poskytnout údaje o chovu v rozsahu vydaného nařízení.