Veřejná vyhláška k přechodné úpravě provozu na pozemních

Město Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy vydává Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle schémat č. 1-8 ( viz. příloha), vypracovaných žadatelem, které tvoří nedílnou součást tohoto ustanovení.

Veřejná vyhláška-úprava provozu

Vyvěšeno 17.2.2020      Sejmuto  4.3.2020

PF 2020

Zastupitelstvo obce Seninka

přeje všem svým občanům krásné

a pohodové vánoční svátky

a

v roce 2020 ať se Vás drží štěstí, zdraví, elán

 a úspěchy v soukromém a pracovním životě.

 

Zájezd do Betléma v Horní Lidči

Klub   důchodců   a   obec  Seninka

pořádají  autobusový zájezd pro všechny zájemce v obci

 na dřevěný Betlém  Horní Lideč

v sobotu  14. prosince 2019

ve 13:15 hod  Seninka –Hořansko a následně ostatní    zastávky ČSAD

Předpokládaný návrat kolem 16:00 hodiny.

Marie Řezníčková                                         Ing. Milada Holečková

za výbor klubu důchodců                           starostka obce