Odpočet odběru vody v Senince

Vážený odběrateli vody,

v pátek 31. srpna 2018 v odpoledních hodinách, případně v sobotu 1. září 2018 v dopoledních hodinách budou provedeny odpočty vody pracovníky obce.

Žádáme o zpřístupnění vodoměru.

Děkujeme.

Za obec Seninku                                 Simona Cedidlová, účetní

Školní jídelna Základní školy Valašská Polanka oznamuje

Vedoucí ŠJ Valašská Polanka oznamuje, že stravné na měsíc září se bude platit ve čtvrtek 30. 8. a v pátek  31. 8. 2018  v kanceláři  ŠJ, a to v době od 6.00 do 13.00  hodin.

Informace pro nové strávníky:

Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i mimo tyto dny již od 20. 8. 2018, (kromě pondělí 27. 8., kdy bude celodenní školení)taktéž v době od 6.00 do  13. 00 hodin. Výši stravného pro jednotlivé kategorie strávníků najdete na našich školních webových stránkách www.zsvalpolanka.cz,  v sekci jídelna, v kategorii informace pro strávníky – ceny stravného.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.

Zároveň připomínám: kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost oznámit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.“

Zdeňka Ostruszková, vedoucí školní jídelny.