Školní jídelna Základní školy Valašská Polanka oznamuje

Vedoucí ŠJ Valašská Polanka oznamuje, že stravné na měsíc září se bude platit ve čtvrtek 30. 8. a v pátek  31. 8. 2018  v kanceláři  ŠJ, a to v době od 6.00 do 13.00  hodin.

Informace pro nové strávníky:

Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i mimo tyto dny již od 20. 8. 2018, (kromě pondělí 27. 8., kdy bude celodenní školení)taktéž v době od 6.00 do  13. 00 hodin. Výši stravného pro jednotlivé kategorie strávníků najdete na našich školních webových stránkách www.zsvalpolanka.cz,  v sekci jídelna, v kategorii informace pro strávníky – ceny stravného.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.

Zároveň připomínám: kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost oznámit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.“

Zdeňka Ostruszková, vedoucí školní jídelny.