Nouzový stav na rozhledně

Vážení návštěvníci,

současné omezení pohybu související s nouzovým stavem láká občany k procházkám do přírody a naše rozhledna se tak stala vyhledávaným cílem vašich výletu. Dochází zde k větší koncentraci lidí, než je povoleno, mnozí zde přicházejí bez nařízených roušek.

Upozorňujeme Vás, že zde pobýváte na vlastní nebezpečí a pokud porušujete všeobecná nařízení, ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní návštěvníky. 

Rozhledna se nedá uzavřít a není reálné provádět dezinfekci  rozhledny !!!

Do prostoru  u rozhledny vstupujte pouze v rouškách,  pro  výstup na rozhlednu použijte  jednorázové rukavice.

Nacházíte se na odlehlém místě,  proto Vás žádáme, abyste zde neodhazovali odpadky, co si donesete, to  si  laskavě  i odneste !!!

Přejeme si, abyste se tu nejen cítili, ale i chovali jako doma !  

Milada Holečková,  starostka obce Seninka