Slet čarodejnic

Kulturní komise obce Seninka zve všechny na kulturní akci.

Sraz na točně je v  úterý 30.4.2019 v 16:30 hodin.  Rej a pálení čarodejnic u ohně  proběhne za hřištěm u kulturního domu.

Připraveno bude pohoštění i zábava pro  všechny účastníky.

Pozvánka na Setkání u vánočního stromu

KULTURNÍ  KOMISE A ZASTUPITELSTVO OBCE SENINKA

                                         

                     Vás srdečně zve na

    SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO

               STROMU

 

                             V PÁTEK 21. PROSINCE 2018   

                              V 17:00 HODIN  U KULTURNÍHO            DOMU

 

      Program:   Zpívání koled za doprovodu místních muzikantů

                          Předvánoční rozjímání u svařáku a čaje

                           Na cestu domů je pro Vás připraveno betlémské světlo

 

 

 

Stromy svobody 1918 – 2018

Stromy svobody

Ve středu 17. října 2018 proběhne v Senince u bytového domu č.p. 74 veřejné ošetření památných stromů v rámci akce “ Stromy svobody“,. Akce byla vyhlášena NADACÍ PARTNERSTVÍ, lidé a příroda, která v letošním roce zmapovala výskyt  památných stromů v ČR, které se vážou k významným historickým událostem

a poskytla obci pomoc formou odborného ošetření a vytvarování stromů.

Stromy před bytovým domem č.p. 74 byly vysazeny v květnu 1945  na počest osvobození obce od německé okupace a mají i svá jména : Lípa „Svobody“, Lípa „Přátelství“ .

Místní kronikář pan Jan Cedidla (strýček Mynářů)  píše v obecní kronice :

„ koncem měsíce května zúčastnila se  celá obec slavnosti „sázení pamětních lipek“ na prostranství před školou. Na paměť  velikých událostí tohoto roku vysazena lipka“Svobody“ a lípa „Přátelství“. Slavnostním řečníkem na této slavnosti se uvedl místní občan Josef Blažek. Stromky převzala do své opatrnosti správa místní národní školy“.