Stromy svobody 1918 – 2018

Stromy svobody

Ve středu 17. října 2018 proběhne v Senince u bytového domu č.p. 74 veřejné ošetření památných stromů v rámci akce “ Stromy svobody“,. Akce byla vyhlášena NADACÍ PARTNERSTVÍ, lidé a příroda, která v letošním roce zmapovala výskyt  památných stromů v ČR, které se vážou k významným historickým událostem

a poskytla obci pomoc formou odborného ošetření a vytvarování stromů.

Stromy před bytovým domem č.p. 74 byly vysazeny v květnu 1945  na počest osvobození obce od německé okupace a mají i svá jména : Lípa „Svobody“, Lípa „Přátelství“ .

Místní kronikář pan Jan Cedidla (strýček Mynářů)  píše v obecní kronice :

„ koncem měsíce května zúčastnila se  celá obec slavnosti „sázení pamětních lipek“ na prostranství před školou. Na paměť  velikých událostí tohoto roku vysazena lipka“Svobody“ a lípa „Přátelství“. Slavnostním řečníkem na této slavnosti se uvedl místní občan Josef Blažek. Stromky převzala do své opatrnosti správa místní národní školy“.

 

Rekonstrukce historické události ze II. světové války

Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky,  nadklubová  partyzánská skupina “ oddíl Ploština“ a Klub vojenské historie Gref, z.s. uskuteční rekonstrukci historické události z 11. ledna roku 1945, kdy byl postřelen velitel partyzánské brigády Jana Žižky major Murzin.

Akce se uskuteční v pátek a v sobotu  26.  a 27. ledna 2018 v katastrech obcí Pozděchov, Prlov a Seninka.

Pořadatelé upozorňují občany a myslivce, že se na trase Prlov-Pozděchov-Seninka v pátek od 19:30 do soboty 05:00 hodin bude pohybovat  asi 20-ti členná skupina partyzánů.