Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci částkou 422 609 Kč na vytvoření 5 pracovních míst v době od 1.9.2015 do 30.11.2018, kdy výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 348 145,30 Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 17,62 %, tj. 74 463,70 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.

Leták OPZ – VPP_Seninka

Dětské hřiště v Senince

Projekt „Dětské hřiště v obci Seninka“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Cílem projektu bylo vytvořit v obci chybějící zázemí pro volnočasové aktivity  rodičů s dětmi. Volené prvky dětského hřiště jsou voleny tak, aby zde rozvíjely pohybové schopnosti děti od nejútlejšího věkové kategorie a aby se zabavily i děti školního věku.

Předpokládá se že hřiště bude využívat minimálně 50  místních dětí.

 

Celkové uznatelné náklady na pořízení činily   577 128 Kč      Datum zahájení  realizace projektu     9.7.2018

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj                 400 000 Kč      Datum ukončení a předání                  4.9.2018

Obec hradila z rozpočtu částku                                177 128 Kč      Příjemcem dotace  :                            Obec Seninka