Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí

Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje.

Záměr byl schválen RZK dne 30.11.2020 usnesením č. 0877/R30/20.

Záměr KÚ Bezúplatný převod pozemků

Vyvěšeno    2.12.2020         Sejmuto   14.2.2021

MAS Hornolidečska zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna 2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

MAS Hornolidečska  zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna  2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Oznámení veřejnoprávní smlouva 1-2020

Oznámení rozpočtové opatření 2-2020

Rozpočtové opatření 2_2020

Vyvěšeno 25.9.2020        Sejmuto 30.9.2023