Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o návrzích opatření  obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

o Vydání Národního plánu povodí Labe,  Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje,

které stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno   31.5.2021       Sejmuto  18.6.2021