MAS Hornolidečska zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna 2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

MAS Hornolidečska  zveřejňuje podle zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtová změna  2/2020 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Oznámení veřejnoprávní smlouva 1-2020

Oznámení rozpočtové opatření 2-2020

Rozpočtové opatření 2_2020

Vyvěšeno 25.9.2020        Sejmuto 30.9.2023