Veřejná vyhláška – návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Seninka za období 10/2014-10/2019

Obec Seninka zveřejňuje Veřejnou vyhlášku doručení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Seninka za období 10/2014-10/2019.

Veřejná vyhláška-ÚP 1a_

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Seninka

Do 15 dnů ode dne doručení zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po lhůtách se nepřihlíží.

Vyvěšeno    5.2.2020           Sejmuto