Členství obce ve sdružení obcí a jiných organizacich

Sdružení obcí Hornolidečska

Bylo založeno v roce 1996 za účelem rozvoje regionu a koordinace hospodáření členských obcí. V současné době sdružuje 15 obcí regionu od Ustí u Vsetína až po Střelnou. Naše obec je jeho zakládajícím členem a aktivně se podílí na drtivé většině společných projektů zaměřených na rozvoj regionu. Pod záštitou a ve spolupráci se Sdružením byla v roce 2009 realizována i stavba rozhledny na Varovni.

Sídlo: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč

kontakt: 724 179 047

email: info@hornolidecsko.cz

www.hornolidecsko.cz

Místní akční skupina (MAS) Hornolidečska

sídlo: Lidečko 467, 756 015 Lidečsko

kontakt: 604 628 026

e-mail: mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

Mikroregion VSETÍNSKO

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a následujících zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Sdružení je právnickou osobou. Předmět činnosti sdružení: Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: – rozvoj samosprávy obcí hospodářského, sociálního a kulturního života obcí – vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků Další společné aktivity k následujícím účelům: – podpora zemědělského a nezemědělského podnikání – řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti – rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů – společná péče o památky v mikroregionu – využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy

KONTAKTNÍ ADRESA:
Mikroregion Vsetínsko
Ing.  arch. Martina Hovořáková
Svárov 1080
755 01 Vsetín
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 571 491 311
e-mail: jaromir.kudlik@mestovsetin.cz

Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Spolek pro obnovu venkova