Knihovna

Obecní knihovna je umístěna ve víceúčelové  budově kulturního domu čp. 49, kde se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice, pohostinství, velký sál a klubovny pro vyžití místních spolků a občanských sdružení.

Knihovnice:   Věra Hoffmannová

Provozní doba:   čtvrtek   17:00 – 19:00 hodin

Telefon:  knihovnice – 603 774 099,  obec – 571 446 090

Knižní fond:   cca 1 500 svazků (1 100 ks beletrie,  400 ks  naučná literatura)

Vybavení knihovny:  internet pro veřejnost

Počet členů:

48 čtenářů, z toho 21 čtenářů  do 15 let

Počet výpůjček za rok           

2010:        1 187 ks

2011:          675 ks

Návštěvnost za rok 2011:

207 čtenářů      81  internet

Literatura členěna:

do   9 let

10 – 12 let

13 – 15 let

pro dospělé

Výměnný fond:

Dvakrát  ročně zajišťuje pro obec Masarykova veřejná knihovna  Vsetín výměnný soubor knih o počtu cca 100 svazků.

Na obnovení  a doplnění knižního fondu je vyčleněno ročně z rozpočtu obce 4 000,- Kč.

Knihovna obce byla zrekonstruována v  červenci  2012  z  rozpočtu obce o nákladu cca 45 000,- Kč. Byla provedena výměna podlahy, vymalováno, proveden nátěr poliček na knihy, zakoupen  drobný  inventář.

Z historie obecní knihovny:

První  zákon o veřejných knihovnách vyšel v Československu již roce 1919. Zřízení  obecních knihoven mělo za cíl zvýšení kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel po nabytí národní samostatnosti .  V roce 1923 obdržela knihovna od ministerstva školství  a národní osvěty knihy v ceně 450 Kč.

Knihovna v obci Seninka  je od roku 1924, v červenci 1925 měla 233 svazků, na knihovnu přispívala obec částkou  přes 200 Kč ročně.

Více informací na adrese:

www.seninka.knihovna.info