Veřejná vyhláška Finančního úřadu – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Finanční úřad pro Zlínský kraj vydává Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje zveřejnění, že  ode dne 26.4.2019 do 27.5.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 882448/19/3300-11460-705460 k platbě daně z nemovitých  věcí na rok 2019.

Veřejná vyhláška FÚ

Tisková zpráva

Vyvěšeno 25.4.2019       Sejmuto 27.5.2019

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci částkou 422 609 Kč na vytvoření 5 pracovních míst v době od 1.9.2015 do 30.11.2018, kdy výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 348 145,30 Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 17,62 %, tj. 74 463,70 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.

Leták OPZ – VPP_Seninka

Slet čarodejnic

Kulturní komise obce Seninka zve všechny na kulturní akci.

Sraz na točně je v  úterý 30.4.2019 v 16:30 hodin.  Rej a pálení čarodejnic u ohně  proběhne za hřištěm u kulturního domu.

Připraveno bude pohoštění i zábava pro  všechny účastníky.