Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín – Opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních kommunikacích

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro provádění oprav havárií na  kanalizačních a  vodovodních řádech a sběračích umístěných v tělese nebo ochranném pásmu silnic II. a III. tříd a místních komunikacích obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín.

Vyvěšeno     14.2.2019       Sejmuto  4.3.2019