Zájezd do Betléma v Horní Lidči

Klub   důchodců   a   obec  Seninka

pořádají  autobusový zájezd pro všechny zájemce v obci

 na dřevěný Betlém  Horní Lideč

v sobotu  14. prosince 2019

ve 13:15 hod  Seninka –Hořansko a následně ostatní    zastávky ČSAD

Předpokládaný návrat kolem 16:00 hodiny.

Marie Řezníčková                                         Ing. Milada Holečková

za výbor klubu důchodců                           starostka obce

 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci dotaci

Na  Projekt

,, Rekonstrukce klubovny pro spolkovou činnost ‘‘

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 Výsledek obrázku pro logo EU

Náklady 464 675 Kč

Dotace bude 295 417 Kč

Z vlastních prostředků  obec dofinancuje částku   169 258 Kč.

Byla zde modernizována elektroinstalace,  vodo-topo, vyměněny dveře a  okna směrem do sálu, provedeno zazdění a bourání . Stavebně došlo ke spojení kuchyňky se skladem, opraveny omítky, vyměněna podlahová krytiny. Klubovna je nyní vybavena zařízením na promítání z diaprojektoru, internetu , …