Návrh závěrečného účtu obce Seninka za rok 2016

Návrh závěrečného účtu

Obec Seninka zveřejňuje  návrh závěrečného  účtu obce za rok 2016, který bude projednáván Zastupitelstvem obce dne 16.6.2017.

Zpráva o přezkumu hospodaření za 2016

Fin 2-12 M k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016Inventarizační zpráva za 2016

Vyvěšeno dne  29.5.2016      Sejmuto  12.6.2017