Povodňový plán

https://www.edpp.cz/dpp/seninka

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

v rámci projektu na protipovodňová opatření.