Sportovní areál

Provozní doba:
Denně mimo
pondělí od 8:00 do 21:00 hodin
v zimním období je provozní doba omezena denním světlem a sněhovou pokrý
vkou
Rezervace tenisového kurtu a poplatky
O ZN A M U J T E  A   P L A Ť T E
dle provozního řádu
Správce areálu:  Řezníček Pavel      Seninka čp. 99 (proti KD)       rezervace na mobil:   739 641 649
Rezervace tenisového kurtu s umělým povrchem a úhrada poplatku:
Řezníček Pavel    Seninka čp. 99 (proti KD) rezervace na mobil:     739 641 649
Obecní úřad Seninka,
Seninka 49, e-mail:   ouseninka@volny.cz; rezervace tel: 571 446090
Po, St: 8 -12 a 13-17 hod., Út, Čt, Pá: 8 -12 hod.
Ceník:
-tenisový kurt s umělým povrchem:    50,- Kč /1 hodinu
   místní mládež do 18 let      zdarma
– celý sportovní areál:
– občané a organizace z jiných obcí   100,- Kč/ 1 hodinu
– místní organizace   zdarma
– místní občané k  soukromým účelům   200,- Kč
Rezervace tenisového kurtu a poplatky