Významné osobnosti

Marie Hovořáková – Cedidlová ( 1910- 1971 )

Valašská spisovatelka a učitelka, která se narodila v Senince a je zde také pochována. Literární tvorbu zahájila knihou pro děti „Ušáčkové a hojdáky“. Napsala také psychologické romány z valašské vesnice „ Dvojí tvář“ a „Rod Vlhů“. Zdařilá je hlavně její kniha „Dům otcovský“, popisující rok na valašské vsi a „Písničky vyprávějí“, v nichž převedla do pohádek motivy lidových písní.

Ludmila Cedidlová ( 1944 2018 )

Malířka a grafička, rodačka ze Seninky. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika u prof. J. Hanáčka a F. Nikla a potom Pedagogickou fakultu olomoucké university Palackého. Žila a tvořila v Uherském Hradišti. Seninka pro ni byla druhým domovem, kde se dojížděla na svou chalupu.