Zajímavosti o obci

Rozhledna

Kopec Vartovna je dominantou obce Seninka s nadmořskou výškou 651 m.n.m. Nachází se v nejvýchodnější části Vizovických vrchů na rozhraní katastru tří obcí : Seninka, Liptál a Jasenná a tvoří významnou křižovatkou turistických tras.

Název Vartovna vznikl pravděpodobně počátkem 18. století, kdy zde hlídky zemských strážců hranic – valašských portášů, které měly sídlo v nedaleké obci Jasenné, „vartovaly“ neboli hlídaly, aby zapálením ohňů mohly varovat vizovickou vrchnost před blížícím se nebezpečím, především ze strany uherskými povstalců – zvaných Kuruci. Bývalé sídlo vizovické vrchnosti – zámek ve Vizovicích je z Vartovny velmi dobře vidět dodnes.

Rozhledna na vrcholu Vartovny byla Obcí Seninka v roce 2009 postavena podle návrhu Ing. arch. Ivana Bergmana ze Zlína. Stavba je kruhovitého půdorysu ve formě válcové věže – kovová konstrukce ve tvaru spirály, která ční do výšky 37 m. Výškově má tři části : kamennou spodní část, vlastní věž s patry po 2,4 m a vrcholovou část s vyhlídkovou plošinou ve výšce 35 m s krytou plochou střechou. Stavba je dominantou oblasti Hornolidečska, Vsetínska i Zlínského kraje. Turistům nabízí krásné výhledy nejen na Vsetínské , Hostýnské a Vizovické vrchy, ale také na Beskydy i Velkou Fatru. Směrem západním je vidět Zlín s okolím , jižní část úrodné Hané a za jasné viditelnosti i Buchlovské vrchy s hradem Buchlov.

Stavba byla realizována za podpory EU v rámci OP  Přeshraniční spolupráce Slovenské republiky a České republiky s rozpočtem 8, 54 mil. Kč. Rozhledna byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti na státní svátek 17. listopadu 2009 v den 20. výročí sametové revoluce . Stavba se stala vyhledávaným cílem turistických výletů a výrazně podpořila zájem a návštěvnost regionu.

Vrcholem Vartovny prochází také trasa naučné stezky Seninka – Vartovna s informačními tabulemi. Cestou z Vartovny do Seninky, která se nachází asi 2 km od rozhledny, projdete kolem památkově chráněné dřevěné valašské chalupy z roku 1832 , která je ukázkou původní valašské architektury, můžete navštívit Muzeum československých motocyklů, kde se nachází přes 100 exponátů.

Značenou turistickou trasou se dostanete do agroturistického centra v Prlově, jiným směrem můžete dojít do Jasenné, kde se nachází Muzeum Portášů.

Roubené stavení se zdobenou lomenicí :

Jako památka je chráněno roubené stavení č.p. 109 z r. 1832 se zdobenou lomenicí. Jedná se o velmi hodnotnou lidovou roubenou architekturu, původně komorového typu s úhlovým dvorem.

Sušírna ovoce ze Seninky umístěná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pochází od Hanulíků. Postavená byla koncem 19. století, nachází se ve VMP nad stavením ze Študlova.

Pomník obětí válek:

Před kulturním domem se nachází pomník obětem 1. a 2. světové války na  památku    obětí, které položily životy za vlast.

Stará hasičská zbrojnice

z roku 1928 v původní podobě.

Pomníček na Bílé

Připomíná  významnou událost valašských evangelíků  z roku 1780, kdy došlo v nedalekém Kubíkovém žlebě k tajnému shromáždění evangelíků, kterých bylo kolem čtyř tisíc. Evangelický kronikář popisuje: „Ještě před podáním žádosti o náboženskou svobodu Josefovi II., připravovali se valašští evangelíci na návštěvu kazatele, který přišel 10. května ze Slovenska. Přes den se skrýval v Senince, v pátek 12. května 1780 k  večeru byla vysluhována Svátost večeře Páně duchovně lačným zástupům evangelíků. Katolická strana zorganizovala protiakci, povolala k zásahu rychtáře Pravdu z Vizovic s několika dráby, kteří měli kazatele zatknout. Kolem kazatele se shlukl zástup shromážděných, kteří v pěti proudech odtáhli na různé strany a v jenom z nich byl i kazatel“.

Obec Seninka instalovala na tato místa kamenný pomníček, s vytesaným kalichem, symbolem jednoty a rovnosti všech lidí před Bohem. Odhalení pomníčku bylo spojeno se slavností Mistra Jana Husa v pondělí 5. července 2010. Sešlo se kolem dvě stě lidí ze Seninky, Liptálu, Lhoty, Leskovce, Prlova, Pozděchova, Jasenné, Ústí, Vsetína, Ratiboře, Val. Polanky a dalších.

Bratr farář Jaroslav Voda promluvil o tajném shromáždění evangelíků, bratr farář Jan Hudec sloužil bohoslužbu uctění Mistra Jana Husa. Oslava Husova svátku byla za doprovodu dechové hudby Liptalanka a Evangelického pěveckého sboru z Liptálu.

Pomníček  je umístěn na hřebenové lesní cestě mezi  Seninkou a Liptálem, a je místem setkávání  evangelíků v termínu oslav narození Mistra Jana Husa.