Zastupitelstvo obce

Obecní zastupitelstvo

  1. Ing. Milada Holečková – starostka
  2. Martin Zeťák  – místostarosta
  3. Ing. Ivan Juřica – předseda kontrolního výboru
  4. Milan Hanulík
  5. Kateřina Zukalová  – předsedkyně finančního výboru
  6. Josef Šulák
  7. Jan Vajdík

 

 

 

 

 

 

Finanční výbor :

Kateřina Zukalová, předsedkyně

Členové :  Jan Vajdík, Josef Šulák

 

Kontrolní výbor :

Ing. Ivan Juřica, předseda

Členové :  Petr, Švirák, Marie Řezníčková, 


Komise pro rozvoj obce :

Martin Zeťák, předseda

Členové : 

Komise pro kulturu, sport a sociální věci :

Josef Šulák, předseda

Členové : 

Komise lesního hospodářství a  životní prostředí :

Ing. Ivan Juřica, předseda

Členové :